Cert

Diamer AB i Kumla är ett pappersförädlingsföretag som arbetar inom flera olika sektorer inom bygg – och förpackningsindustrin. Förutom tillverkning av våra produkter är vi engagerade i förädling av papper för våra partners , som producerar kantskydd och golvskyddspapp.

 

 

 
Floor protection

Golvskydd

Playgrounds

Lekplatser

 

Slitted paper

Beskuret papper


Bolagets unika sätt och väg till framgång - högsta kvalitet och tillförlitlighet säkerhet. Detta åstadkoms genom väl djupgående analys av varje samarbetsområde med pålitliga partners i Sverige och utomlands.–Diamer

Med tanke på konsumenternas ökande efterfrågan, söker vi ständigt efter nya utmaningar i en snabbt växande miljö och därigenom tillfredsställa behoven hos våra kunder och nå våra uppsatta mål.
–Diamer